Generation+

'Generation+' skabte i 2013 debat om vores måde at indrette vores arbejdsmarked på. Bogen handler om næste generations arbejdsmarked og hvordan vi kan præstere i et Danmark, hvor pensionsalderen ventes at stige til 77 år i år 2100. Børn, der i dag er ti år, vil have en pensionsalder på 75-76 år, så mange af disse vil skulle være på arbejdsmarkedet i mere end 50 år.

Bogen er et opgør med meget af den ledelse, vi kender i dag. Der gøres endegyldigt op med new public management og fokuseres på den rene præstationsledelse. Politikerne har lavet stregerne til fremtidens arbejdsmarked med tilbagetrækningsreformen, men ingen har givet et bud på, hvordan det skal foregå på arbejdspladserne. Det er det bud, Peter Brüchmann giver med Generation+.

Bogen kaster et særdeles kritisk lys på nutidens arbejdsmarked, fagbevægelsens rolle, senior- og uddannelsespolitikken og viser vejen til et rigt og balanceret arbejdsliv med livslang læring.

I dag bliver man typisk indkaldt til en seniorsamtale, når man fylder 55 år. Fremover vil der derfra være op til 20-22 år til pensionen. De fleste oplever samtalen stigmatiserende og som første skridt ud af arbejdsmarkedet. Alene derfor skal seniorsamtalen aflives og hele vores mindset erstattes af fokus på kompetencer frem for på alder. Derfor er bogens undertitel også 'High Performance hele livet'.

Bogen og foredraget handler om nye rollemodeller, om fremtidens leder, om selvledelse og om at sætte fagligheden i centrum. Danmarks konkurrenceevne er så meget mere end løn og arbejdstid. Den er først og fremmest præstation og evnen til at udvikle sine medarbejdere bedre end konkurrenterne. Langt de fleste af dem, vi i dag kalder brokkehoveder og såkaldt forandringsangste, råber op, fordi de er bange for at miste deres faglighed og for, at virksomheden ikke er dygtig nok. Ikke fordi de er sure.

Vejen til succesrige forandringer ligger i at arbejde professionelt med denne stolthed over sit arbejde og forsvaret for sin faglighed. Lederen skal bruge sit mod, sin fasthed og sin kærlighed. Så vil man kunne lave store, vellykkede forandringer med medarbejdere, der bliver en dag dygtigere og ikke bare en dag ældre for hver dag, de går på arbejde.

Læs denne vigtige bog i en tid hvor der råbes efter viden, stolthed, respekt og faglighed.Køb bogen: LibrisSaxoiTunes

Kronik på b.dk

Kontakt evt. High Performance Institute for yderligere om Peter Brüchmanns foredrag: www.highperformance.dk